Korsør By

Korsørs eksistens

Korsør by har eksisteret siden oldtiden og har fungeret som en optimal handel og transport by. I vikingetiden fandtes her et overfartssted til Fyn samt en handelsplads. I slutningen af 1100-tallet blev borgen Tårnborg bygget i bunden af noret, og byen opstod med bymæssig bebyggelse. Grundet besejlingsforholdene blev Korsør flyttet ud til norets udmunding. I 1300-tallet blev der herefter bygget en ny borg kaldet Korsør Slot. Korsør by fik i 1425 givet de første kendte købsrettigheder. 

I årene 1536-1860 var byens største værdi overfartsstedet til Fyn den korte afstand til nabokøbstæderne Slagelse og Skælskør skabte store skænderier om fordelingen af oplandet, og frem til 1600-tallet blev Korsør i stigende vækst favoriseret med privilegier på bekostning af omliggende byer. Selvom Korsør fik status af kongelige stabelplads i 16.61, forblev Korsør lille, med et indbyggertal på 826 i 1672. Korsør befandt sig i årene 15-36-1850 i en del stadigheder med nabobyerne om retten til at udskibe de vestsjællandske bønders korn. 

I årene 1856 åbnede jernbanen og der blev hurtigt bygget bro til Korsørs anden halvdel Halsskov. Her opstod der også hurtigt bebyggelse omkring et omfattende teglværksbrug. i 1883 blev der bygget en ny stor færgehavn ved Halsskov, og den industrielle udvikling kom i kraft. Indbyggetallet i Korsør steg markant, og folk begyndte at bosætte sig i det foregående ubeboede Halsskov. Der blev samtidig også anlagt fiskerihavn ved byens sydlig del. Korsør hastige byudvikling forsatte frem til 1920, hvor der her næsten var 10.000 indbyggere boende i byen. i 1925 blev der indviede en ny bro der førte over til Halsskov – Her blev havneanlægget løbende udvidet. Korsør industri omkring året 1960 var markant præget af havnen og et af de største foretagender var Korsør Glasværk der beskæftigede over 200 mand. Færgeforbindelsen til Fyn var dog forsat altafgørende for Korsør. 

I slutningen af 1990’erne stod Korsør overfor store omstruktureringer, da den før så vigtige færgeforbindelse blev overflødig og Storebæltsbroen blev bygget. Broen er en del af grunden til det store fald i Erhvervsgruppen “Handel og Transport”. I årene 1984 til 2002 faldt erhvervsgruppen “Handel og Transport” fra 38% til 18%.

Korsør by blev lagt under Slagelse kommune efter den nye strukturreform fra år 2007. I dag sidder Korsør by i erhvervsgruppen “Administration og Service” med hele 60% .

Kilde: http://ddb.byhistorie.dk/koebstaeder/prospekter.aspx?koebstadID=21