Hvad er huskhandllokalt.nu?

Huskhandllokalt.nu er en platform, hvor Korsør Erhvervsforening og Cityforening ønsker at facilitere muligheder for foreningens medlemmer i denne tid, hvor Danmark lukker ned pga. Corona-virussen. Muligheden består i, at man kan få delt sine services/ydelser/produkter med borgere i lokalområdet.

Da mange virksomheder ikke har almindelig drift, flow af kunder eller salg, er det særligt vigtigt for virksomhedernes fremtid, at vi i fællesskab bakker op om om fremtid med erhvervsliv i lokalområdet.

DERFOR skal vi huske at handle med vores lokale virksomheder nu.